Pastanaga

Tres morts durant l’Eixamplada i l’aniversari del Queix!

Un dia que coincideix molta gent, un dia tacat de sang.

Totes recordarem el dia 11 d’Abril de 2015 com la trobada Roja.

Us trobarem a faltar Berrinche, Jaia i Tikiliki.

Tikiliki jaia Berrinche

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.